Rekruttering

Rekruttering kan være en tidskrævende proces, som ofte resulterer i det forkerte match. En af de væsentligste årsager er, at man ikke får skabt det nødvendige indblik i kandidatens arbejdsstil eller forventninger til jobbet ikke er klargjort. Derudover har virksomheden muligvis ikke identificeret, hvem de egentlig har behov for til at udføre det pågældende job. 

Med en certificering i brugen af Person Profil Analyse (PPA) og General Intelligens Analyse (GIA) tilbyder Operaid rekrutteringsforløb, som er tilpasset den enkelte virksomheds behov.

Ved brugen af PPA og GIA til et rekrutteringsforløb sikrer vi et mere præcist indblik i kandidaternes foretrukne adfærds- og læringsstil i relation til jobbet. Samtidig identificeres virksomhedens reelle behov og ønsker ud fra en jobkrav profil som i samarbejde udarbejdes indledningsvist. Dette medvirker til en mere professionel udvælgelse, som i højere grad resulterer i det korrekte match mellem virksomhed og kandidat.

 

PPA er blandt andet medvirkende til at besvare spørgsmål som:

 • Hvilke arbejdsmæssige styrker har kandidaten?
 • Matcher disse styrker jobbet?
 • Kan personen arbejde med og gennem mennesker?
 • Hvordan motiveres denne person mest effektivt?
GIA er blandt andet medvirkende til at:
 • Måle mental kapacitet, problemløsning og omstillingsparathed
 • Identificere potentielle ledere, der har evnerne til at drive forandring
 • Forstå hvordan kandidaten udfordres tilstrækkeligt
Operaid sørger for kvalitetssikring af rekrutteringsforløbet gennem:
 • Indledende samtaler med virksomheden omkring selve jobbet samt forventninger og krav til den ønskede kandidat
 • Udarbejdelse af en jobkrav profil, som er medvirkende til at synliggøre hvilken adfærdsstil, der er ønskværdig til det pågældende job
 • Facilitering af PPA og GIA til de udvalgte kandidater
 • Jobsamtaler med en professionel håndtering, gennemgang og feedback af PPA og GIA
 • Afsluttende sparring til udvælgelse af den bedste kandidat
 Få et tilbud her.