Rekruttering

REKRUTTERING

Rekruttering kan være en tidskrævende proces, som ofte
resulterer i det forkerte match. En af de væsentligste årsager til dette er, at
man ikke får skabt det nødvendige indblik i kandidatens arbejdsstil eller
forventninger til jobbet ikke er klargjort. Derudover har virksomheden muligvis
ikke identificeret, hvem de egentlig har behov for til at udføre det pågældende job.

Med en certificering i brugen af Person Profil Analyse (PPA) og General Intelligens Analyse (GIA) 

tilbyder Operaid  rekrutteringsforløb, som er tilpasset den

enkelte virksomheds behov.

Ved brugen af PPA og GIA til et rekrutteringsforløb
sikrer vi et mere præcist indblik i kandidaternes foretrukne adfærds- og
læringsstil i relation til jobbet. Dette medvirker til en mere professionel
udvælgelse, som i højere grad resulterer i det korrekte match mellem virksomhed
og kandidat.

PPA er blandt andet medvirkende til at besvare spørgsmål som:

 • Hvilke arbejdsmæssige styrker har kandidaten?
 • Matcher disse styrker jobbet?
 • Kan personen arbejde med og gennem mennesker?
 • Hvordan motiveres denne person mest effektivt?

GIA er blandt andet medvirkende til at:

 • Måle
  mental kapacitet, problemløsning og omstillingsparathed
 • Identificere
  potentielle ledere, der har evnerne til at drive forandring
 • Forstå
  hvordan kandidaten udfordres tilstrækkeligt

Operaid sørger for kvalitetssikring af rekrutteringsforløbet gennem:

 • Indledende samtaler med virksomheden omkring
  selve jobbet samt forventninger og krav til den ønskede kandidat
 • Udarbejdelse af en jobkravsprofil, som er
  medvirkende til at synliggøre hvilken adfærdsstil, der er ønskværdig til
  det pågældende job
 • Facilitering af PPA og GIA til de udvalgte
  kandidater
 • Jobsamtaler med en professionel håndtering,
  gennemgang og feedback af PPA og GIA
 • Afsluttende sparring til udvælgelse af
  den bedste kandida