360° Feedback

360 graders feedback

Når en virksomhed ønsker udvikling i personalegruppen, er det vigtigt, at dette sker på flere niveauer. Med en 360 graders feedback identificeres udviklingsområder for virksomheden som helhed, for teams eller for enkeltpersoner.

Operaid tilbyder et udviklingsforløb, som fokuserer på udviklingen af ledere med særligt fokus på lederskab og udviklingen af den enkelte medarbejder eller teams med særligt fokus på performance.

360 graders feedback kan også benyttes som et værktøj til en mere dybdegående MUS, hvor individet modtager en mere nuanceret samtale med nogle konkrete mål, som der arbejdes ud fra.

Gennem en 360 graders feedback sikrer virksomheden:

  • Et miljø for ærlig og konstruktiv feedback
  • Den ansattes forståelse af egen personlig indvirkning
  • En identificering af udvikling indenfor forskellige områder
  • En optimering af effektiviteten

Operaid sikrer en professionel håndtering af udviklingsforløbet gennem:

  • Indledende samtaler med virksomheden vedrørende formålet med udviklingsforløbet
  • Facilitering af 360 graders feedback til deltagende ansatte
  • Individuel feedback til lederen eller medarbejderen
  • Udarbejdelse af konkrete udviklingsområder
  • Opfølgningssamtaler