Når en virksomhed ønsker udvikling i personalegruppen, er det vigtigt, at dette sker på flere niveauer. Med en 360° feedback identificeres udviklingsområder for virksomheden som helhed, for teams eller for enkeltpersoner.

Operaid tilbyder et udviklingsforløb, som fokuserer på udviklingen af ledere med særligt fokus på lederskab og udviklingen af den enkelte medarbejder eller teams med særligt fokus på performance.

360° feedback kan også benyttes som et værktøj til en mere dybdegående MUS, hvor individet modtager en mere nuanceret samtale med nogle konkrete mål, som der arbejdes ud fra.

Gennem en 360° feedback sikrer virksomheden:

  • Et miljø for ærlig og konstruktiv feedback
  • Den ansattes forståelse af egen personlig indvirkning
  • En identificering af udvikling indenfor forskellige områder
  • En optimering af effektiviteten