Virksomhedspraktik som rekrutteringsstrategi

By december 3, 2016Uncategorized

Hvis du ønsker at nedbringe dine rekrutteringsomkostninger, er virksomhedspraktik en god måde at gøre dette på. Som situationen er i dag, er der masser af kompetente og kvalificeret kandidater, som går ledige. Det er netop disse folk, som virksomhederne skal have fat i. Den seneste tid har mange HR afdelinger nok oplevet at modtage flere ansøgninger, end det er muligt at behandle. Derfor vil der være gode kandidater, som går tabt i mængden.

Den såkaldte virksomhedspraktik er en måde, som kan give fleksibilitet i forhold til rekruttering. Virksomhedspraktikken udarbejdes i samarbejde med Jobcenter. Praktikken går i sin enkelthed ud på, at virksomheden kan kontakte Jobcenter med henblik på at få kandidater ud i 4 ugers virksomhedspraktik. Jobcenter vil herefter screene kandidaterne ud fra de kriterier, som virksomheden har opstillet og derefter videresende dem til virksomheden. De 4 ugers praktik vil være omkostningsfrie i forhold til løn, men man skal altid beregne de omkostninger, som der er forbundet med ekstra ressourcer for oplæring og lign.

Bliv klogere på rekruttering, Employer Branding og ikke mindst Generation Y – Tilmeld dig Conscribo’s nyhedsbrev!

Formålet med virksomhedspraktikken

Formålet med at benytte sig af virksomhedspraktikken er, at man får mulighed for at prøve kandidaten af i praksis. Når man sidder med en jobsamtale, vil man altid få et indtryk af hvordan den enkelte vil passe ind i virksomhedens kultur samt hvordan de påkrævede arbejdsopgaver vil blive løst. Virksomhedspraktikken vil derfor give mulighed for at afprøve om forventningerne også kan realiseres i praksis. Samtidig får kandidaten mulighed for at prøve virksomheden af, for at se om jobbet passer til kandidatens forventninger.

Få det optimale ud af virksomhedspraktikken

Der er mange meninger omkring benyttelsen af virksomhedspraktik. Den klassiske kritik er, at virksomheder ”udnytter” gratis arbejdskraft. Denne tankegang vil jeg tage stor afstand til, og derimod fastholde virksomhedspraktikkens egentlige formål – at få folk i job.

Hvis du overvejer at få kandidater i 4 ugers virksomhedspraktik, er det vigtigt, at dette gøres på den rigtige måde. Den enkelte kandidat skal behandles som enhver anden jobkandidat. Først og fremmest skal der være en reel jobåbning. Det er hverken fair overfor kandidaten eller virksomhedens medarbejder, at de skal bruge tid og ressourcer på noget, som man fra starten af ved ikke vil føre til en ansættelse. Derudover anbefales det, at man tager en jobsamtale med kandidaten. Her afklares virksomhedens og kandidatens forventninger til praktikken,  og selve praktikforløbet udformes og visualiseres evt. gennem en nedskrevet arbejdsplan. Derudover drøftes de jobåbninger, som der måtte være. Ligeledes skal der laves en klar forventningsafstemning, hvor man som virksomhed opstiller de kriterier, som kandidaten skal opfylde før der kan tilbydes et job. Kandidaten skal vide, at der ingen jobgaranti er, før der er lavet en evaluering af hele praktikforløbet.

Samtidig er det vigtigt, at dine medarbejdere, som skal oplære kandidaten, forstår det reelle formål med virksomhedspraktikken. Det er herunder altafgørende, at kandidaten får mulighed for at afprøve sine evner, som andre ansatte. Arbejdsopgaverne, som kandidaten skal udføre bør fastholdes, og man må derfor ikke afvige fra den oprindelig plan.

Conscribo’s nyhedsbrev giver dig unik viden om rekruttering, Employer Branding => Tilmeld dig nu!

Evaluering af virksomhedspraktikken

Efter de 4 uger, skal kandidaten evalueres. Den optimale situation vil være, at man som virksomhed ønsker at investere i kandidaten og heraf tilbyde vedkommende et job. Hvis dette er tilfældet, har man som virksomhed ”sparet” en del rekrutterings – og oplæringsomkostninger. Samtidig får man en nyansat, hvor man på forhånd har fået skabt et reelt billede af, hvordan vedkommende udfører sine arbejdsopgaver i praksis.  Det er selvfølgelig ikke altid, at man som virksomhed vil opleve dette udfald. Hvis kandidaten ikke har levet op til forventningerne, og derfor ikke kan blive tilbudt et job, er det vigtigt, at man forklarer grunden hertil.

Virksomhedspraktikken har derfor mange fordele. Ikke nok med, at man kan spare rekrutteringsomkostninger, så udviser man også et socialt ansvar. Der vil selvfølgelig altid være faldgruber, men hvis man udarbejder et tilrettelagt og forventningsafstemt forløb, vil man kunne opnå gunstige resultater.