UDVIKLING 

Når en virksomhed ønsker udvikling i personalegruppen, er det vigtigt, at dette sker på flere niveauer. Med en 360 graders feedback identificeres udviklingsområder for virksomheden som helhed, for teams eller for enkeltpersoner.

Operaid tilbyder et udviklingsforløb, som fokusere på udviklingen af ledere med særligt fokus på lederskab og udviklingen af den enkelte medarbejder eller teams med særligt fokus på performance.
Ved at kontakte Operaid med henblik på udvikling af jeres medarbejdere, arrangerer vi en indledende samtale vedrørende udviklingsforløbet, dette sikre os en tæt kommunikation fra start. Herefter giver brugen af en elektronisk 360 graders feedback modtager lederen eller medarbejderen en anonym feedback fra både kollegaer, medarbejdere og ledere, hvilket er med til at identificere udviklingspotentialer. Samtidig synliggør processen den enkeltes selvbevidsthed og afdækker mulige personlige udfordringer, som kan have en virkning på resten af virksomheden.

Gennem en 360 graders feedback sikrer virksomheden:
  • Et miljø for ærlig og konstruktiv feedback
  • Den ansattes forståelse af egen personlig indvirkning
  • En identificering af udvikling indenfor forskellige områder
  • En optimering af effektiviteten
Operaid sikrer en professionel håndtering af udviklingsforløbet gennem:
  • Indledende samtaler med virksomheden vedrørende formålet med udviklingsforløbet
  • Facilitering af 360 graders feedback til deltagende ansatte
  • Individuel feedback til lederen eller medarbejderen
  • Udarbejdelse af konkrete udviklingsområder
  • Opfølgningssamtaler