SOCIAL ANSVARLIGHED

Som en del af en rekrutteringsproces kan virksomhedspraktikker være fordelagtige. På denne måde får virksomheden mulighed for at se en kandidat an i jobbet i 4-13 uger. Desuden vil den enkelte opnå den nødvendige træning og uddannelse, således at jobbet kan overtages efter endt praktikforløb.

Virksomhedspraktikken er desuden en oplagt mulighed for virksomheder at udvise et socialt ansvar og sikre ledige tilbage på arbejdsmarkedet eller medvirke til opkvalificerende forløb.

Operaid har et stort samarbejde med flere af landets Jobcentre til etablering af virksomhedspraktikker. Operaid har derfor mulighed for at finde kandidater i virksomhedens nærområde, som passer til de kvalifikationer virksomheden søger.

Operaid tilbyder virksomhedspraktikker, som indeholder følgende:
  • Indledende dialog med virksomheden vedrørende forventninger og kvalifikationer til den enkelte kandidat
  • Kontakt til Jobcentre
  • Screeningssamtaler med mulige kandidater
  • Etablering af selve virksomhedspraktikken
  • Opfølgende samtaler med virksomhed, kandidat og Jobcenter

CSR priser