REKRUTTERING

Rekruttering kan være en tidskrævende proces, som desværre ofte resulterer i det forkerte match. En af de væsentligste årsager til dette er, at CV’er og ansøgninger er utilstrækkelige i forhold til at give et reelt indblik i en kandidats fortrukne arbejdsstil.

Med en certificering i brugen af Person Profil Analyse (PPA) tilbyder Operaid rekrutteringsforløb, som er tilpasset den enkeltes virksomhedes behov. Ved brugen af PPA til et rekrutteringsforløb sikrer vi et mere præcist indblik i kandidaternes foretrukne adfærdsstil i relation til jobbet. Dette medvirker til en mere professionel udvælgelse, som i højere grad resulterer i det korrekte match mellem virksomhed og kandidat.

PPA er blandt andet medvirkende til at besvare spørgsmål som:
  • Hvilke arbejdsmæssige styrker har kandidaten?
  • Matcher disse styrker jobbet?
  • Kan personen arbejde med og gennem mennesker?
  • Hvordan motiveres denne person mest effektivt?
Operaid sørger for kvalitetssikring af rekrutteringsforløbet gennem:
  • Indledende samtaler med virksomheden omkring selve jobbet samt forventninger og krav til den ønskede medarbejder
  • Udarbejdelse af en jobprofil, som er medvirkende til at synliggøre hvilken adfærdsstil, der er ønskværdig til det pågældende job
  • En screeningsproces af de mulige kandidater
  • Facilitering af PPA til de udvalgte kandidater
  • Jobsamtaler med en professionel håndtering, gennemgang og feedback af PPA
  • Afsluttende sparring til udvælgelse af den bedste kandidat

Kontakt
os for at høre mere