Monthly Archives

marts 2017

Opnå læring på arbejdspladsen

By | Uncategorized
Vi oplever i dag et videnssamfund, hvor udvikling og læring er nødvendigt for at kunne følge med på markedet. Herunder er begreber såsom ”læring i arbejdslivet” og ”kompetenceudvikling” blevet forankret i diverse virksomheder. Der findes mange holdninger til, hvordan det enkelte individ opnår tilstrækkelig læring. Et bud på dette er, at læring, som opstår direkte på arbejdspladsen har en mere konkret og brugbar effekt end blot at deltage i kurser, efteruddannelse og lignende.

Budskabet er dog ikke, at man som virksomhed skal droppe brugen af kurser og efteruddannelse. Snarer bør man som virksomhed se et sammenspil mellem intern og ekstern læring.

Med dette perspektiv, belyses mulige tiltag, som man i virksomheder kan drage nytte af, såfremt man ønsker at skabe læring hos medarbejderne. HR og tilknyttede ledere bør spille en central rolle i denne læringsproces, da det er vigtigt, at den enkelte modtager den rette læring på den rette måde.

Nedenstående er derfor bud på, hvordan man som medarbejder kan opnå læring direkte på arbejdspladsen.

Læring i det daglige arbejde

Ofte er der et utal af møder og lignende på en arbejdsplads. Mange medarbejdere føler somme tider, at antallet af møder er unødvendige og derimod giver et tidsmæssigt pres i forhold til de daglige arbejdsopgaver, som skal løses. Dog kan møder med fordel skabe læring på arbejdspladsen. Nøglen for at opnå dette er, at møderne er velstruktureret og målrettet, hvor deltagerne får lov til at ytre sig og udveksle synspunkter og ideer. Møderne bør derfor være tilrettelagt på en måde, hvorpå læring er et centralt mål. Man kan derfor tilnærmelsesvis hævde, at møder bør betragtes som interne kurser mere end det bør være en informationskilde, hvor deltagerne oplever, at det igen er de samme personer som har dagsordnen, og siger de samme ting, som de plejer. Hemmeligheden er derfor, at skabe et forum, som giver plads til videndeling og læring.

Mentorordning

Mentoring anskues som en interaktion mellem to parter, som heraf fordrer udviklingsmulighed. Dette opnås gennem vejledning, hvor der ofte ses en mere erfaren kollega, som fungerer som mentor for en mindre erfaren person – også kaldet mentee. Herunder skal mentoren vejlede, støtte og udfordre mentee til at opnå et konkret mål. For et velfungerende forløb, er det vigtigt, at både mentor og mentee accepterer hinanden. Mentoring kan derfor benyttes som et værktøj til at fremme både faglig og personlig udvikling samt læring. Mentoren bør fungere som en drivkraft, som kan styrke mentees motivation for at lære gennem konstruktiv feedback.

Tværfaglige teams

Det er vigtigt, at alle medarbejdere har en forståelse for organisationen som en helhed. Ofte oplever man, at virksomheder sammensætter teams ud fra de arbejdsrelateret områder, som de befinder sig inden for. Dog bør man også skabe teams, som er mere tværfagligt orienteret. Herunder er det vigtigt, at man får sammenbragt forskellig viden og kompetencer. Målet er derfor, at medarbejderne skal lære af hinanden på tværs. Ved at skabe en forståelse for de forskellige arbejdsområder i virksomheden, vil man ligeledes kunne optimere de interne processer. Medarbejdere i en afdeling kan have viden, som en anden afdeling med fordel kan drage nytte af. Derfor er det vigtigt for den interne læring, at man tilgodeser de forskellige ressourcer og kompetencer, som virksomheden har for derefter at benytte disse mest optimalt.