Monthly Archives

februar 2017

Motivationsfaktorer til forskellige individer

By | Uncategorized

Der findes mange delte meninger omkring medarbejdermotivation. Hvordan motiverer man sine medarbejdere bedst muligt? Og hvilken betydning har det for virksomheden at have motiveret medarbejdere? Disse er spørgsmål, som gennem tiden er blevet diskuteret og drøftet, dog uden at et entydigt svar er fundet. Svaret findes nok i, at mennesker er forskellige og har forskellige behov.

Nogle medarbejdere motiveres af feedback, ros og anerkendelse, andre motiveres af selvudvikling og ansvar. Derudover er der stadig medarbejdere, som motiveres af penge ved fx bonus eller provision. Til sidst er der dem, som motiveres ved blot at have en indtægtskilde, således at de kan udleve deres personlige drømme ved siden af arbejdet.

Hvordan finder vi så ud af,  hvordan vi, som ledere skal motivere den enkelte til at opnå de ønskede resultater for virksomheden? At skabe motivation og engagement som leder, kan derfor ikke slås op i en facitliste. Der er ingen formel eller bestemt metode, som kan sikre motiveret medarbejdere. I stedet skal disciplinen ”ledelse” snarer opfattes som en form for kunst, hvor man er i stand til at se abstrakt og fornemme den enkelte medarbejder ud fra dennes behov.

Motivation er individuelt

Selvudvikling og ansvar er populære begreber i forhold til moderne motivationsteorier. Dog må man ikke tage for givet, at nogle lønmodtagere ikke anser jobbet, som kilden til at opnå dette. Selvom det kan være til diskussion om hvorvidt penge kan være en motivationsfaktor, så er det stadig populært for mange virksomheder at benytte bonusordninger, provision og lignende. Med det sagt, må der være medarbejdere, som bliver drevet af en økonomisk belønning. Det betyder nødvendigvis ikke, at disse opnår jobtilfredshed, da der kan være andre faktorer, som spiller ind for at opnå dette. Samtidig må man heller ikke underkende at visse medarbejdere ikke tilgodeser det at få ros som en motivation. Tværtimod kan det for nogen virke frastødende at få de daglige ”skulderklap”, hvor andre har brug for denne ankerkendelse i deres hverdag. Sådan er vi så forskellige, og måden hvorpå vi leder vores medarbejdere skal afspejle sig i dette.

Hvilke type medarbejdere har du?

Der ses den type medarbejder, som betragter arbejdet som et slags ”kald”. Medarbejderen ønsker at gøre en forskel, og de anskuer deres arbejde, som en drøm der udleves. De føler, at de skal stræbe efter de højeste standarder, og derfor knokler de mere end de påkrævede arbejdstider. Dette gør de for at opnå deres personlige mål. Jobbet former derfor deres identitet, som angiver hvem de er som mennesker. For denne type medarbejder, er det vigtigt, at man sørger for at skabe og synliggøre visioner, som medarbejderen skal stræbe efter. Som leder er det nødvendigt, at man giver disse medarbejdere plads til at drive dem selv mod målet, da ”drømmejobbet” i sig selv, betragtes som en motivation. Lederens fornemmeste opgave er at skabe rammerne i jobbet, som muligøre at de kan udleve deres drømme.

En anden type medarbejder, er dem, som betragter jobbet som en slags ”konkurrence”. For dem er det vigtigt at præstere i andres øjne. De ønsker en synliggørelse af de konkrete mål, som de har opfyldt. For disse medarbejdere, er det vigtigt, at lederen formår at lave konkrete målsætningsstrategier, som skal opnås. Når disse opfyldes, er det vigtigt for medarbejderen, at en belønning finder sted – fx bonus eller provision. Samtidig er det vigtigt, at de bliver verbalt anerkendt i virksomheden, således vil der blive gjort opmærksom på deres præstation.

Derudover findes der en mere pragmatisk medarbejdertype, som ”bare” ønsker at gøre sit arbejde godt. Denne medarbejder har brug for en stærk leder, som giver feedback og anerkender når medarbejderen har gjort et godt stykke arbejde. Disse medarbejdere tilgodeser synlig ledelse, og deres selvudvikling skal ske gennem de personlige mål, som der opstilles i samarbejde med lederen.

Til sidst findes der en type medarbejder, som betragter deres arbejde som en indtægtskilde. Denne medarbejder føler sig ikke draget af at arbejde. Tværtimod benytter medarbejderen arbejdet, som et middel til at opnå deres personlige interesser såsom familieliv, rejser eller hobbyer. Disse medarbejdere bliver derfor nødvendigvis ikke motiveret af selvudvikling på jobbet. Derudover ønsker de måske ikke at have et stort ansvar, hvor de kan få lov til at udfolde deres kompetencer. Tværtimod skal de have lov til at udføre deres job som planlagt. Som leder er det vigtigt, at man accepterer dette. Måden hvorpå denne medarbejder bliver motiveret kan findes gennem en konkret jobbeskrivelse, hvor arbejdets udførelse er beskrevet ud fra klare kriterier. Derudover kan medarbejderen motiveres gennem positivt arbejdsmiljø, bonus eller lignende.