Operaid er en konsulentvirksomhed, som primært varetager eksterne HR ydelser for mindre og mellemstore danske virksomheder. Med en stor erfaring fra det private erhvervsliv, har vi kompetencer og kvalifikationer inden for HR, drift, ledelse, processer og kommunikation.

Rekruttering

Med en certificering i brugen af Person Profil Analyse (PPA) tilbyder Operaid rekrutteringsforløb, som er tilpasset den enkelte virksomheds behov.

Udvikling

Med en elektronisk 360 graders feedback, tilbyder Operaid et udviklingsforløb, som fokuserer på lederskab og performance.

Social ansvarlighed

Operaid tilbyder virksomhedspraktikker, der giver virksomheder mulighed for et rigtigt match i en rekrutteringen og samtidig tage et socialt ansvar.

HR konsulentopgaver

Operaid tilbyder flere forskellige HR ydelser, som er tilpasset virksomheden. Vi leverer ydelserne på timebasis eller som en fast deltidsaftale.

Jobkravprofilen er et simpelt rekrutteringsværktøj, der kan have en stor betydning i jagten på at finde det rette match

Henriette Busk, HR Konsulent.

Nøglen til lederskab er at kende sine medarbejdere. I sin enkelthed handler det om at skabe en vis ejerskabsfølelse og selvstændighed hos den enkelte.

Henriette Busk, HR Konsulent.

Et sundt psykisk arbejdsmiljø medbringer mindre sygefravær, større motivation og engagement, hvilket i sidste ende betyder lavere personaleomsætning.

Henriette Busk, HR Konsulent.

Virksomhedspraktik er en god måde til at nedbringe dine rekrutteringsomkostninger. Som situationen er i dag, er der masser af kvalificeret kandidater, som går ledige. Det er netop disse folk, som virksomhederne skal have fat i.

Henriette Busk, HR Konsulent

Den klassiske kritik af virksomhedspraktikker er, at virksomheder ”udnytter” gratis arbejdskraft. Denne tankegang vil jeg tage stor afstand til og derimod fastholde virksomhedspraktikkens egentlige formål – at få folk i job.

Henriette Busk, HR Konsulent

For at skabe en optimal selvudvikling, er det altafgørende, at man har en selvindsigt og erkender de områder, hvor der skal sættes ind.

Henriette Busk, HR Konsulent

Hvordan motiverer man sine medarbejdere? Svaret er ikke entydigt, men findes nok i, at mennesker er forskellige og har forskellige behov.

Henriette Busk, HR Konsulent

Der er ingen formel eller bestemt metode, som kan sikre motiveret medarbejdere. I stedet skal disciplinen ”ledelse” opfattes som en form for kunst, hvor man er i stand til at fornemme den enkelte medarbejders behov.

Henriette Busk, HR Konsulent

Formålet med et fastholdelsesforløb er at sikre en optimering af arbejdsopgaver gennem seniormederarbejders viden og erfaring

Henriette Busk, HR Konsulent

Med en 360 graders feedback identificeres udviklingsområder for virksomheden som helhed, for teams eller for enkeltpersoner.

Henriette Busk, HR Konsulent

Et udpluk af vores tilfredse kunder…